อาคารชลประทาน

แผนที่แสดงอ่างเก็บน้ำ

ลำดับ ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภทอาคาร
1 เขื่อนกระเสียว ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
2 เขื่อนทับเสลา ระบำ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
3 เขื่อนห้วยขุนแก้ว ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดกลาง
4 เขื่อนวังร่มเกล้า ทุ่งใหญ่ เมือง อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดกลาง
5 อ่างเก็บน้ำห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
6 อ่างเก็บน้ำหุบไม้ไฮ โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
7 อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
8 อ่างเก็บน้ำเขาหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
9 อ่างเก็บน้ำคลองน้อย พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
10 อ่างเก็บน้ำดงบ้านไพร ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
11 อ่างเก็บน้ำบ้านคลองข่อย ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
12 อ่างเก็บน้ำเขาดาวเรือง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
13 อ่างเก็บน้ำหนองเต่า หนองเต่า เมือง อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
14 อ่างเก็บน้ำคลองไก่เถื่อน ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
15 อ่างเก็บน้ำหนองผักแพ้ว ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
16 อ่างเก็บน้ำห้วยคต ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
17 อ่างเก็บน้ำห้วยนา ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
18 อ่างเก็บน้ำหนองกวาง เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
19 อ่างเก็บน้ำห้วยนกกระทา หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
20 อ่างเก็บน้ำคลองเตย เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
21 อ่างเก็บน้ำห้วยพลู ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
22 อ่างเก็บน้ำเขาแหลม ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
23 อ่างเก็บน้ำห้วยตกโศก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
24 อ่างเก็บน้ำห้วยตึงตัง หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
25 อ่างเก็บน้ำห้วยพุปอบ ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
26 อ่างเก็บน้ำห้วยร่องนกกระทา หนองจิก บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
27 อ่างเก็บน้ำคลองแต้ น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
28 อ่างเก็บน้ำห้วยดง 1 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
29 อ่างเก็บน้ำห้วยหราย น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
30 อ่างเก็บน้ำ100ปีกระทรวงเกษตร ระบำ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
31 อ่างเก็บน้ำเขาวงษ์ ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
32 อ่างเก็บน้ำห้วยดง 2 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
33 อ่างเก็บน้ำท่ากวย ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
34 อ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
35 อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 1 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
36 อ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
37 อ่างเก็บน้ำคลองหวาย คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
38 ฝายบ้านหนองหอย ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
39 ห้วยโรง (วังอ้ายเสา) เนินขาม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
40 ซ่อมฝายหินเรียง หนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
41 หนองหอย ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
42 ห้วยโตนด หันคา หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
43 กุดจอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
44 ฝายและทำนบดินบ้านวังคอไห เนินขาม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
45 ฝายมาบมะเกลือและทำนบดิน ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
46 ทรบ.ร่องคล้า บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
47 ฝายวงเดือน บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
48 อ่างเก็บน้ำฝายและทำนบดินบ้านวังเดือนห้า ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
49 ทุ่งวัวแดง วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
50 บ้านรางคู่ ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
51 หนองลาด กระบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
52 หนองหลวง กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
53 ชัฏปลาไหล สุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
54 ทำนบดินห้วยบ่อลึก วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
55 บ้านหนองยาง สุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
56 ทำนบดินบ้านบุ่งพยอม ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
57 น้ำซับ หนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
58 ร่องคล้า บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
59 วังตะเข้ บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
60 บ้านโคกซาก สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
61 วังหัวเรือ (วังน้ำขาว) วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
62 ห้วยวังหมัน ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
63 ทรบ.ห้วยตควังหมัน สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
64 บึงกระจับด้วน หันคา หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
65 วังหมัน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
66 บ้านหนองโปร่ง สุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
67 หนองโสน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
68 บ้านน้ำพุ สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
69 ห้วยโรง สุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
70 ทรบ.และงานขุดลอกคลองวังน้ำ (ตอนบน) หนองมะโมง วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
71 ทุ่งโพธิ์ สุขเดือนห้า หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
72 หนองเตย สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
73 หลวง สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
74 ทรบ.คลองวังน้ำ 4 แห่ง กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
75 ทำนบดินกุดจอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
76 บ้านเขาพระ ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
77 ช่องลวก สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
78 ทรบ.ปากคลองตะคร้อ - ทุ่งมณฑล กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
79 หนองไข่เน่า ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
80 คลองสะบ้า วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
81 วังโปร่ง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
82 ห้าชั่ง กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
83 ทรบ.คลองวังน้ำพร้อมขุดลอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
84 เนินขามพร้อมขุดลอก เนินขาม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
85 หนองบัวพร้อมขุดลอก หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
86 วังมะตูมพร้อมขุดลอก วังตะเคียน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
87 สะพานแขวน กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
88 ดงประดาพร้อมขุดลอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
89 ทรบ.ห้วยม่วงพร้อมขุดลอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
90 บ้านเนินกลางพร้อมขุดลอก เนินขาม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
91 วังน้ำขาว วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
92 กระทง หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
93 ทำนบดินกระบกเตี้ย กะบกเตี้ย หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
94 คลองกระโดนพร้อมขุดลอก กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
95 ดงประดาพร้อมขุดลอก 2 กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
96 วังตะเคียน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
97 หนองไม้แก่น สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
98 คลองรวม บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
99 บ่อลึก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
100 ปรับปรุงฝายริองคล้า บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
101 วังคอไหพร้อมขุดลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
102 ทำนบดินเขาผาแดง กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
103 บ้านบ่อม่วง กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
104 ลำห้วยโตนด ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
105 ห้วยโรงพร้อมขุดลอก สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
106 หินอ่อน สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
107 งานปรับปรุงฝายตะเข้ บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
108 เด่นทัพทัน วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
109 บ้านใหม่ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
110 หนองกระดาน กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
111 บุ่งลาว กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
112 ฝายคลองทิ้งน้ำ หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
113 ฝายบ้านบุ่ง วังเคียน หนองมะโมง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
114 ฝายบ้านหนองกระดาน (ตอนล่าง) กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
115 ฝายทุ่งโพธิ์ (ตอนล่าง) กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
116 ฝายบ้านหนองหัวแรต กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
117 ฝายลำห้วยประทุนพร้อมขุดลอก ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
118 ฝายบ้านหนองกง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
119 ฝายบ้านวังเดือนห้า ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
120 ฝายหนองสำโรง กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
121 ฝายวงเดือน บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
122 อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท -
123 ฝายบ้านเก่า กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท -
124 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่อ ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
125 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
126 อ่างเก็บน้ำหนองดม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
127 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
128 อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
129 อ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
130 อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดกลาง
131 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดกลาง
132 อ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
133 อ่างเก็บน้ำห้วยยาง1 ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
134 อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเดื่อ 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
135 อ่างเก็บน้ำบ้านโป้งช้าง ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
136 อ่างเก็บน้ำพุน้ำขาว ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
137 อ่างเก็บน้ำซับแก นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
138 อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
139 อ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
140 อ่างเก็บน้ำม่องแปพร้อมระบบส่งน้ำ วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
141 อ่างเก็บน้ำองค์พระ วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
142 อ่างเก็บน้ำบ้านวังหัวนา วังนา เดิมบาง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
143 อ่างเก็บน้ำเขาใหญ่ เขาพระ เดิมบาง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
144 อ่างเก็บน้ำหนองอ้อนกกระโท ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
145 อ่างเก็บน้ำเขาถ้ำเสือ จระเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
146 อ่างเก็บน้ำเขาพระ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
147 อ่างเก็บน้ำซับใหญ่ พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
148 อ่างเก็บน้ำเขากำแพง ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
149 อ่างเก็บน้ำเขาพุทอง ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดเล็ก
150 อ่างเก็บน้ำหนองหลวง วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
151 อ่างเก็บน้ำหนองโสน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
152 อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพุ สะพานหิน วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
153 อ่างเก็บน้ำสนามเพาะ กุดจอก วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
154 อ่างเก็บน้ำบ้านรางคู่ ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
155 อ่างเก็บน้ำบ้านหนองลาด กระบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
156 อ่างเก็บน้ำชัฎปลาไหล สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
157 อ่างเก็บน้ำห้วยวังหมัน ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
158 อ่างเก็บน้ำหนองโปร่ง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
159 อ่างเก็บน้ำหนองไข่เน่า ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
160 อ่างเก็บน้ำไพรนกยูง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดเล็ก
161 อ่างเก็บน้ำร่องรกฟ้า โครงการชลประทานขนาดเล็ก
162 ปตร.บรมธาตุ ชัยนาท เมือง ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
163 ปตร.บางระจัน โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
164 ปตร.ยางมณี องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
165 ปตร.พระงาม พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
166 ปตร.ผักไห่ บ้านใหญ่ ผักไห่ อยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
167 ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด บ้านใหญ่ ผักไห่ อยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
168 ปตร.ลาดชะโด ผักไห่ ผักไห่ อยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
169 ปตร.เจ้าเจ็ด บ้านแพน เสนา อยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
170 ปตร.พลเทพ หาดท่าเสา วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
171 ปตร.ท่าโบสถ์ สามง่าม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
172 ปตร.ชลมาร์คพิจารณ์ สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
173 กระเสียว-ระกำ สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
174 กระเสียว-สุพรรณ สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
175 ปตร.โพธิ์พระยา โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
176 ปตร.โพธิ์คอย ท่าระหัด เมือง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
177 ปตร.บางปลาม้า โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
178 ปตร.สองพี่น้อง บางตะเคียน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
179 ปตร.ปากคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
180 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.13+400) หนองแซง ห้นคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
181 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.20+880) หนองแซง ห้นคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
182 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.33+500) บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
183 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.47+290) สามง่าม หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
184 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.57+200) หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
185 ปตร.กลางคลอง ม-อ (กม.72+650) ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
186 ปตร.ปลายคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
187 ปตร.ลพบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
188 ปตร.บางแก้ว โครงการชลประทานขนาดใหญ่
189 ปตร.ลำชวด พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
190 ปตร.ไซฟอนวัดไทร โครงการชลประทานขนาดใหญ่
191 ปตร.ยางยี่แส กะจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
192 ปตร.โคกยายเกตุ กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
193 ปตร.ถ้ำเข้ วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท โครงการชลประทานขนาดใหญ่
194 ปตร.ศาลาแดง ศาลาแดง เมือง อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
195 ปตร.สาหร่าย อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
196 ปตร.ม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
197 ปตร.ท่าอู่ สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
198 ปตร.ลาดใน โคกช้าง ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
199 ปตร.คลองตาเที่ยง สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
200 ปตร.โพธิ์ปล้ำ สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
201 ปตร.คลองขนาก คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง โครงการชลประทานขนาดใหญ่
202 ปตร.ร.1.ข.สุพรรณ4 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
203 ปตร.ร.2.ข.สุพรรณ4 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา โครงการชลประทานขนาดใหญ่
204 ปตร.1 ขวา สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี โครงการชลประทานขนาดใหญ่
205 ปตร.3 ซ้าย โครงการชลประทานขนาดใหญ่
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น