หน่วยงานภายใน สชป.12

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

ผลงาน

ผลงานโครงการปี 2561   

โครงการปรับปรุง ปตร.กลางคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง รายละเอียด 

โครงการฝายดงเกนหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียด 

โครงการระบบระบายน้ำห้วยคต - วังหมัน รายละเอียด 

โครงการอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำซับป่าพลูพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียด 

โครงการแก้มลิงบ้านซับป่าพลูใหม่พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด 

โครงการฝายบ้านดงปอแดงพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียด 

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหลอดพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียด 

โครงการแก้มลิงบึงรำมะสักพร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด 

 

ผลงานโครงการปี 2560  

       โครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

            คลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระยะ2 รายละเอียด

โครงการอาคารอัดน้ำห้วยคต-วังหมันพร้อมระบบส่งน้ำ

     อำเภอหนองมะโมง รายละเอียด

โครงการอาคารอัดน้ำห้วยคต-วังหมันพร้อมระบบส่งน้ำ

     อำเภอบ้านไร่ รายละเอียด

โครงการระบบระบายน้ำห้วยคต - วังหมัน รายละเอียด

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมะเกลือ ายละเอียด

โครงการแก้มลิงบึงสามขาว พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการประตูระบายน้ำบ้านยางกลาง รายละเอียด

โครงการอาคารอัดน้ำร่องคล้า รายละเอียด

โครงการฝายห้วยกะจี รายละเอียด

 

ผลงานโครงการปี 2559 เพิ่มเติม

โครงการแก้มลิงเขาบางแกรก พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการแก้มลิงบ้านวังตะเคียน พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

 

ผลงานโครงการปี 2559

โครงการฝายบ้านคอกช้าง รายละเอียด

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าฟืน รายละเอียด

โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านน้อย รายละเอียด

โครงการพนังกั้นน้ำบ้านบุ่งพะยอม รายละเอียด

โครงการฝายคลองวังชะเอม รายละเอียด

โครงการอาคารบังคับน้ำวังน้ำขาว 1 รายละเอียด

โครงการอาคารกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 รายละเอียด

โครงการอาคารอัดน้ำ พร้อมรางน้ำของสระเก็บน้ำบ้านหนองดู่ รายละเอียด

 

ผลงานโครงการปี 2558 เพิ่มเติม

โครงการฝายบ้านกกเต็น 2 รายละเอียด

โครงการแก้มลิงท้ายอ่างเก็บน้ำซับป่าพลู รายละเอียด

โครงการอาคารบังคับน้ำปางสวรรค์ รายละเอียด

โครงการแก้มลิงบ้านโพธิ์ทอง พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2  รายละเอียด

โครงการแก้มลิงบึงหนองน้ำขาว พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการฝายทุ่งใหญ่ รายละเอียด

โครงการฝายห้วยอีดอก รายละเอียด

โครงการแก้มลิงบึงหาดกองสิน พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง รายละเอียด

 

ผลงานโครงการปี 2558

โครงการฝายบ้านโป่งข่อย รายละเอียด

โครงการแก้มลิงบ้านโพธิ์ทอง พร้อมอาคารประกอบระยะที่ 1 รายละเอียด

โครงการฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ รายละเอียด

โครงการคันกั้นน้ำบ้านบุ่ง รายละเอียด

โครงการคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ระยะที่ 2 รายละเอียด

โครงการขุดลอกทำแก้มลิงหัวบึงท่าเรือทอง พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการฝายบ้านเก่า รายละเอียด

โครงการขุดลอกทำแก้มลิงบึงเคียน พร้อมอาคารประกอบ รายละเอียด

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องมะดุก รายละเอียด

 
ผลงานโครงการปี 2557

โครงการฝายหนองหวาย 2 รายละเอียด

 

นายวิชัย  พาตา
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่12

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

029955
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
34
41
75
29449
774
1888
29955

เข้าสู่ระบบ