ฝ่ายก่อสร้างที่ 3

นายธนิต จักรวานนท์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3