สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.78 94
N.67 23.85 621
C.2 20.09 795
C.3 5.21 468
C.7A 2.44 0
C.35 1.53 0
C.36 1.56 0
C.37 1.37 0
C.29A 0.92 447
Ct.5A 103.27 5
Ct.4 68.07 3
Ct.7 101.05 0
Ct.9 124.45 9
Ct.19 17.47 0
Ct.2A 16.16 0
W.4A 1.76 49.8
P.2A 0.63 140
P.7A 0.65 177.8
Y.14 2.35 156.2
Y.4 2.67 110.1
Y.16 5.07 120.8
Y.17 3.01 144.5
Y.5 4.47 175.3
N.5A 4.35 371
N.7A 6.19 528.3
N.8A 6.93 536.7
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น