สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 35.12 242
N.67 20.25 228
C.2 18.59 460
C.3 2.18 86
C.7A 0.71 0
C.35 0.42 0
C.36 0.22 0
C.37 0.24 0
C.29A 0.58 87
Ct.5A 103.2 4
Ct.4 67.1 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 122.82 0
Ct.19 17.62 0
Ct.2A 15.88 0
W.4A 0.96 19.77
P.2A 1.44 455
P.7A 1.19 379.6
Y.14 1.1 10.84
Y.4 1.89 0
Y.16 0.46 0
Y.17 -0.39 0
Y.5 2.79 0
N.5A 2.7 247.1
N.7A 3.14 226.6
N.8A 3.33 219.2
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น