สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.48 114
N.67 26.48 1150
C.2 22.17 1534
C.3 9.16 1128
C.7A 5.97 1118
C.35 3.22 800
C.36 4.17 446
C.37 3.31 118
C.29A 1.55 1392
Ct.5A 104.01 27
Ct.4 68.72 43
Ct.7 101.45 2
Ct.9 124.02 5
Ct.19 19.42 16
Ct.2A 16.74 *
W.4A 1.67 45
P.2A 0.23 88
P.7A 0.61 165
Y.14 3.7 243
Y.4 2.37 125
Y.16 7.73 219
Y.17 4.84 275
Y.5 7.03 298
N.5A 3.79 328
N.7A 7.9 646
N.8A 9.59 862
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น