สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 17 สิงหาคม 2562
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.55 84
N.67 20.07 216
C.2 18.05 309
C.3 1.79 63
C.7A 0.77 0
C.35 0.51 0
C.36 0.26 0
C.37 0.22 0
C.29A 0.45 67
Ct.5A 103.76 0
Ct.4 68.3 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 122.73 0
Ct.19 17.11 0
Ct.2A 14.51 0
W.4A 0.84 0
P.2A 0.05 44.5
P.7A 0.49 128.2
Y.14 2.81 96.4
Y.4 5.33 77.48
Y.16 4.01 79.29
Y.17 2.41 110.1
Y.5 3.92 0
N.5A 1.37 127.8
N.7A 2.24 156.5
N.8A 2.72 175
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น