สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 26 เมษายน 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 35.14 207
N.67 21.01 295
C.2 18.81 463
C.3 3.42 191
C.7A 0.95 0
C.35 0.7 0
C.36 0.44 0
C.37 0.4 0
C.29A 0.93 139
Ct.5A 103.2 0
Ct.4 66.5 0
Ct.7 100.9 0
Ct.9 123.1 1
Ct.19 17.55 0
Ct.2A 16.55 0
W.4A 1.18 *
P.2A 1.29 393.32
P.7A 0.97 288
Y.14 1.2 16
Y.4 0 0
Y.16 1.03 0
Y.17 0.58 0
Y.5 3.69 0
N.5A 3.08 289.17
N.7A 3.84 286.16
N.8A 4.14 306.4
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น