สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.83 144
N.67 20.35 247
C.2 18.38 431
C.3 2.63 0
C.7A 1.01 0
C.35 0.6 0
C.36 0.42 0
C.37 0.36 0
C.29A 0.61 305
Ct.5A 104.06 0
Ct.4 68.32 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 122.87 0
Ct.19 17.11 0
Ct.2A 14.67 0
W.4A 0.87 17.19
P.2A 0.14 66.72
P.7A 0.58 156.1
Y.14 1.98 20.1
Y.4 3.18 14.96
Y.16 2.26 0
Y.17 1.33 0
Y.5 3.73 0
N.5A 2.05 197.2
N.7A 2.55 183.4
N.8A 2.86 188.2
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น