สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.96 187
N.67 20.4 245
C.2 18.39 400
C.3 2.22 88
C.7A 0.62 0
C.35 0.26 0
C.36 -0.03 0
C.37 0.04 0
C.29A 0.3 95
Ct.5A 103.59 0
Ct.4 66.58 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 123.05 0
Ct.19 17.11 0
Ct.2A 16.17 0
W.4A 0 0
P.2A 0.6 196.9
P.7A 0.88 253.8
Y.14 0.79 0
Y.4 0 0
Y.16 0.46 0
Y.17 1.01 0
Y.5 3.78 0
N.5A 2.55 236.9
N.7A 3.34 243
N.8A 3.6 236.8
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น