สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 35.17 218
N.67 21.63 357
C.2 19.1 353
C.3 2.22 56
C.7A 0.81 0
C.35 0.96 0
C.36 0.43 0
C.37 0.5 0
C.29A 0.64 121
Ct.5A 103.27 5
Ct.4 68.27 9
Ct.7 100.9 0
Ct.9 122.95 0
Ct.19 17.58 0
Ct.2A 16.16 0
W.4A 1.19 0
P.2A 0.98 205.15
P.7A 1.21 388.2
Y.14 1.4 26
Y.4 0 0
Y.16 1.92 0
Y.17 1.23 0
Y.5 4.04 0
N.5A 3.33 318.72
N.7A 4.09 306
N.8A 4.57 335.2
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น