สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.53 81
N.67 21.09 326
C.2 18.71 495
C.3 2.78 137
C.7A 1.09 0
C.35 0.69 0
C.36 0.51 0
C.37 0.47 0
C.29A 0.29 104
Ct.5A 103.34 7
Ct.4 68.2 7
Ct.7 101.15 0
Ct.9 122.82 0
Ct.19 17.53 0
Ct.2A 16.26 0
W.4A 1.44 36.26
P.2A 0.4 149.1
P.7A 0.54 143.7
Y.14 1.9 75.96
Y.4 3.96 33.31
Y.16 5.48 137.91
Y.17 3.66 190
Y.5 4.96 200.3
N.5A 0.95 90.79
N.7A 0 0
N.8A 0 0
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น