สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 35 200
N.67 19.9 195
C.2 18.27 364
C.3 1.85 66
C.7A 0.88 0
C.35 0.63 0
C.36 0.38 0
C.37 0.42 0
C.29A 0.7 77
Ct.5A 103.48 0
Ct.4 66.59 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 122.86 0
Ct.19 17.11 0
Ct.2A 14.75 0
W.4A 0.35 0
P.2A 1.09 321.6
P.7A 0.98 292
Y.14 0.88 4.07
Y.4 0.75 0
Y.16 1.17 0
Y.17 1.49 45.24
Y.5 3.86 147.9
N.5A 2.44 229.6
N.7A 2.88 206.8
N.8A 3.08 203.7
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น