สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 22 มกราคม 2561
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 35.03 166
N.67 20.73 267
C.2 18.6 416
C.3 2.95 85
C.7A 0.89 0
C.35 0.51 0
C.36 0.44 0
C.37 0.4 0
C.29A 0.06 130
Ct.5A 103.2 0
Ct.4 66.74 0
Ct.7 100.9 0
Ct.9 124.01 5
Ct.19 17.59 0
Ct.2A 15.62 0
W.4A 0.85 17
P.2A 0.81 241
P.7A 1.13 354
Y.14 1.09 11
Y.4 0 0
Y.16 0.9 0
Y.17 1.07 0
Y.5 3.47 0
N.5A 2.92 245
N.7A 3.63 270
N.8A 3.85 292
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น