สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

จุดตรวจวัดสถานีวัดน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 25 เมษายน 2562
ชื่อ ระดับน้ำ(ม.รทก) ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ)
P.17 34.86 152
N.67 19.25 147
C.2 17.81 255
C.3 1.89 68
C.7A 0.95 0
C.35 0.98 0
C.36 0.48 0
C.37 0.49 0
C.29A 0.7 95
Ct.5A 103.31 0
Ct.4 66.58 0
Ct.7 101.15 0
Ct.9 123 0
Ct.19 17.11 0
Ct.2A 15.65 0
W.4A 0 0
P.2A 0.63 202.9
P.7A 0.88 253.8
Y.14 0.25 0
Y.4 0 0
Y.16 0.35 0
Y.17 -0.12 0
Y.5 1.3 0
N.5A 2.32 221.9
N.7A 2.38 173.1
N.8A 2.36 163.8
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานีวัดน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น