สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 07.52 6.18 0.08 32 8.14 190 107 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 07.55 6.41 0.08 32 8.12 190 107 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 10.16 5.14 0.08 32 8.16 192 107 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 10.26 4.85 0.08 32 8.26 191 106 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 10.46 4.42 0.08 32 8.27 192 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 09.53 5.46 0.08 31 8.38 198 1.19 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 0 0 0 0 0 0 0 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 0 0 0 0 0 0 0 ต่ำกว่าเกณฑ์
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) 0 0 0 0 0 0 0 ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น