สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
หน้าวัดเสาธงทอง 09.04 4.33 0.11 30 8.6 0 57.58 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.โพธิ์พระยา (หน้าวัดพระนอน) 09.27 3.79 0.11 30 8.76 0 50.8 ต่ำกว่าเกณฑ์
ตัวเมืองสุพรรณบุรี 09.41 3.24 0.11 30 8.55 0 43.8 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.บางแม่หม้าย 10.20 3.91 0.14 30 8.14 0 52.2 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.บ้านกุ่ม 10.32 3.24 0.14 30 7.89 0 42.3 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.สองพี่น้อง 10.48 3.22 0.16 30 7.82 0 40.11 ต่ำกว่าเกณฑ์
อ่างเก็บน้ำทับเสลา * * * * * * ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น