สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 08.12 6.43 0.08 29 7.54 183 106 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 08.15 6.74 0.08 29 7.39 182 106 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 08.40 6.43 0.08 29 7.27 183 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 08.50 5.98 0.08 29 7.21 182 108 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 09.11 5.42 0.08 29 7.18 183 106 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 08.25 6.21 0.08 30 7.56 184 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 08.30 6.86 0.08 29 7.21 182 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 08.58 6.11 0.08 29 7.38 186 105 ต่ำกว่าเกณฑ์
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) 0 0 0 0 0 0 0 ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น