สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) 0 0 0 0 0 0 0 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 09.47 6.4 0.07 29 7.98 160 103 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 09.15 6.62 0.07 29 8.37 161 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 09.12 6.46 0.07 29 8.3 161 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 09.59 5.96 0.07 29 7.94 162 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 09.39 6.37 0.07 29 8.04 160 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 09.29 6.45 0.07 29 8.12 161 103 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 08.00 6.86 0.07 29 8.35 160 102 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 07.57 6.53 0.07 29 8.21 160 103 ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น