สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
อ่างเก็บน้ำทับเสลา 06:00 5.92 0.08 22 6.7 705 126.9 ต่ำกว่าเกณฑ์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว 06:00 7.66 0.14 18 8.22 786.54 178.47 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 06:00 6.87 0.12 20 8.07 763.65 154.61 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 06:00 7.14 0.13 19 8.12 771.28 162.57 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 06:00 7.4 0.13 18 8.17 778.91 170.52 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 06:00 7.66 0.14 18 8.22 786.54 178.47 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 06:00 3.52 0.18 32 8.3 704 41.9 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 06:00 4.52 0.09 28 7.2 506 75.1 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 06:00 4.18 0.06 24 8.4 907 125.7 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 06:00 5.92 0.08 22 6.7 705 126.9 ต่ำกว่าเกณฑ์
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) 06:00 4.23 0.04 23 7.2 603 58 ต่ำกว่าเกณฑ์
หน้าวัดเสาธงทอง 06:00 4.23 0.04 23 7.2 603 58 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.โพธิ์พระยา (หน้าวัดพระนอน) 06:00 5.31 0.09 24 7.77 717.87 106.89 ต่ำกว่าเกณฑ์
ตัวเมืองสุพรรณบุรี 06:00 5.57 0.1 23 7.82 725.5 114.85 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.บางแม่หม้าย 06:00 5.83 0.1 22 7.87 733.13 122.8 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.บ้านกุ่ม 06:00 6.09 0.11 22 7.92 740.76 130.75 ต่ำกว่าเกณฑ์
ปตร.สองพี่น้อง 06:00 6.35 0.11 21 7.97 748.39 138.71 ต่ำกว่าเกณฑ์
วัดยางมณี (ด้านเหนือ ปตร.ยางมณี) 06:00 6.35 0.11 21 7.97 748.39 138.71 ต่ำกว่าเกณฑ์
วัดสุวรรณราชหงษ์ 06:00 2.87 0.02 35 7.5 609 21.2 ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น