สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

คุณภาพน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
จุดตรวจวัด เวลา
น.
DO
(mg/l )
ความเค็ม
(mg./l)
อุณหภูมิ
(°C)
pH EC
(umhos/cm.)
TDS
(mg./l)
เกณฑ์
อ่างเก็บน้ำทับเสลา * * * * * * ต่ำกว่าเกณฑ์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว * * * * * * ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 07.38 6.26 0.07 27 8.38 167 103 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 07.40 6.42 0.07 27 8.06 167 103 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 08.39 5.94 0.07 27 7.67 168 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 08.50 5.47 0.08 27 7.58 171 106 ต่ำกว่าเกณฑ์
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 09.09 5.2 0.07 27 7.48 169 105 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 08.21 5.99 0.07 27 8.14 168 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 08.24 6.24 0.07 27 7.74 168 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 08.58 6.1 0.07 27 7.52 168 104 ต่ำกว่าเกณฑ์
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) 09.53 4.08 0.1 26 7.66 216 136 ต่ำกว่าเกณฑ์
วัดยางมณี (ด้านเหนือ ปตร.ยางมณี) * * * * * * ต่ำกว่าเกณฑ์
วัดสุวรรณราชหงษ์ * * * * * * ต่ำกว่าเกณฑ์
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ

เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น