พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ล้าน ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 4,513.00 33.52 % 6,670.45 49.55 % 2,870.45 29.71% 0.0 3.04 16.65 34.95
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,823.00 50.72 % 5,946.32 62.53 % 3,096.32 46.49% 0.0 4.92 38.55 56.60
แควน้อย 939 896 370.68 39.48 % 752.00 80.09 % 702.00 78.35% 0.0 5.09 9.68 59.49
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 267.75 27.89 % 255.43 26.61 % 252.43 26.38% 17.0 15.28 17.87 180.79
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 9,974.43 40.10% 13,624.20 54.78% 6,921.20 38.08% 28.33 82.75 331.83
 
กระเสียว 240 200 42.10 17.54 % 146.00 60.83% 106.00 53.00 % 3.0 1.77 0.82 20.47
ทับเสลา 160 143 44.61 27.88 % 94.51 59.07% 77.51 54.20 % 2.0 0.56 0.83 6.52
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 4.96 11.43 % 24.30 55.98% 22.13 53.66 % 8.0 0.26 0.10 2.00

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 34.48 26.48 22.17 19.42 16.74 9.16 5.97 4.17 3.31 3.22
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 114.00 1,150.00 1,534.00 16.00 * 1,128.00 1,118.00 446.00 118.00 800.00
ฝน (มม.) 26.0 31.4 9.4
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
มโนรมย์ มหาราช เขื่อนเจ้าพระยา วังร่มเกล้า
ระดับเหนือ 16.45 15.45 15.50 29.79
ระดับท้าย 15.05 14.90 12.48 25.40
ระบาย 80.78 35.18 1,152.00 46.77

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 9.36 4.61 7.15 2.30 2.20 4.32 1.77 1.50 6.22 4.16 4.07 1.80
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 9.28 5.85 6.60 2.27 2.07 1.84 2.23 1.37 4.62 2.42 2.26 3.00
ระบาย (ม./วิ) 5.63 0.00 33.10 6.21 33.54 2.15 0.00 79.62 15.13 0.00 7.51 0.00
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.48 11.80 8.17 4.07 15.82 13.70 9.31 6.11
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 12.23 8.40 4.60 4.05 13.91 9.87 6.48 3.01
ระบาย (ม.3/วิ) 70.37 20.03 5.54 26.06 50.47 39.94 39.12 89.00
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
16.6 3.5 48.9 5.0 38.2 0.0 0.0 23.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
6.48
2 ซ้าย (11.00)
9.67
1 ขวา (26.97)
14.26
 
 
 
 
 
 
 
 
30.41
1 ซ้าย (5.15)
0.58
2 ซ้าย (4.16)
4.04
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
0.05
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
1.59
1 ขวา (55.50)
0
 
 
 
 
6.26
1 ขวา (10.70)
6.58
2 ซ้าย (0.62)
0.21
3 ซ้าย (16.65)
8.43
 
 
 
 
 
 
 
 
15.22
มะขามเทศ (22.00)
0.79
ลาดชิด (39.00)
0.83
บางแก้ว (48.00)
0
1 ซ้าย (2.78)
0.65
2 ซ้าย (0.94)
0
3 ซ้าย (2.54)
0
บางกุ้ง (20.00)
0
2.27
1 ขวา (2.728)
1.08
2 ซ้าย (3.31)
2.01
1 ซ้าย (0.68)
0.46
ระหาน (3.90)
1.07
 
 
 
 
 
 
4.62
1 ซ้าย (6.813)
4.18
1 ขวา (1.118)
0.43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.61
1 ขวา (12.00)
10.74
2 ขวา (10.23)
9.41
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
1.19
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
6.23
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
4.29
 
 
 
 
31.86
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
0
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
0
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
0
1ซ้าย กม.8 (26.68)
0
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
0
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
0
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.76 15.18 14.62 13.84 0.00 12.03 10.73 9.97 9.75 8.55
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.70 15.16 14.60 13.81 0.00 11.96 10.69 9.93 9.65 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 27.92 26.18 25.25 17.34 0.00 14.39 9.89 2.59 2.21 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
37.90 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
0
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
0
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
0.88
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
0.14
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
0
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
0.72
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
1.06
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
0
9 ซ้าย 56+200
0.21
11 ซ้าย 62+844
0.27
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.53
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.06
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.38
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.28
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.14
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.27
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
1.37
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.65
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.16
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0.13
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0.06
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0.28
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0.12
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 122.22
รวมใช้น้ำ สชป.12 184.16
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
0.37 5.07
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล