พิมพ์ตาราง

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

สำนักงานชลประทานที่ 12

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2561

* * * * * *

1) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,843.00 50.83 % 10,181.80 75.63 % 6,381.77 66.05% 0.0 25.35 1.78 291.09
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,899.00 72.54 % 7,501.75 78.88 % 4,651.76 69.85% 0.0 27.10 9.39 313.08
แควน้อย 939 896 759.80 80.92 % 743.80 79.21 % 700.80 78.21% 0.0 4.31 0.82 50.12
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 758.78 79.04 % 710.48 74.01 % 707.48 73.93% 0.0 2.45 28.11 70.13
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 15,260.58 61.36% 19,137.83 76.95% 12,441.81 68.46% 59.21 40.10 724.42
 
กระเสียว 240 200 204.70 85.29 % 285.70 119.04% 245.70 122.85 % 0.0 0.11 0.08 1.24
ทับเสลา 160 143 121.06 75.66 % 133.07 83.17% 116.07 81.17 % 0.0 0.88 0.00 10.21
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 12.75 29.37 % 31.52 72.61% 29.35 71.17 % 0.0 0.68 0.00 7.87

2) สภาพน้ำท่า

P.17 N.67 C.2 Ct.19 Ct.2A C.3 C.7A C.36 C.37 C.35
ระดับน้ำ (ม.รทก.) 35.03 20.73 18.60 17.59 15.62 2.95 0.89 0.44 0.40 0.51
ปริมาณน้ำ (ม.3/วิ) 166.00 267.00 416.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ฝน (มม.) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
วังร่มเกล้า มโนรมย์ มหาราช เขื่อนเจ้าพระยา
ระดับเหนือ 29.21 15.87 15.56 15.61
ระดับท้าย 23.75 14.87 14.49 6.01
ระบาย 0.00 99.50 20.39 90.00

3) การบริหารจัดการน้ำ

ถ้ำเข้ พระงาม กระเสียว-สุพรรณ ยางยี่แส โคกยายเกตุ โพธิ์คอย บางปลาม้า สองพี่น้อง ลำชวด ลาดชะโด ผักไห่เจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 9.19 3.39 6.61 2.03 2.90 * * * 6.37 2.38 2.50 1.76
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 9.06 0.00 5.70 2.01 1.45 * * * 3.40 2.06 1.79 0.50
ระบาย (ม./วิ) 6.90 0.00 7.09 8.46 2.24 * * * 5.15 2.11 10.98 10.44
แม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน
บรมธาตุ ชัณสูตร ยางมณี ผักไห่ พลเทพ ท่าโบสถ์ สามชุก โพธิ์พระยา
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.57 11.49 8.13 2.50 15.56 13.77 9.15 *
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 12.61 8.64 3.38 0.83 14.03 9.68 7.38 *
ระบาย (ม.3/วิ) 65.19 30.10 10.39 4.81 70.09 60.67 159.85 *
ฝน (มม.) NOI.16 NOI.17 NOI.18 NOI.19 SUP.23 SUP.24 SUP.25 SUP.26
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
 
 
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
 
 
 
 
รวม
1 ซ้าย (12.76)
4.73
2 ซ้าย (11.00)
3.74
1 ขวา (26.97)
6.59
 
 
 
 
 
 
 
 
15.06
1 ซ้าย (5.15)
0.36
2 ซ้าย (4.16)
2.41
1 ซ้าย - 1 ซ้าย (1.36)
0.4
1 ขวา - 1 ซ้าย (2.40)
0
1 ขวา (55.50)
*
 
 
 
 
3.17
1 ขวา (10.70)
8.06
2 ซ้าย (0.62)
0.21
3 ซ้าย (16.65)
12.44
 
 
 
 
 
 
 
 
20.71
มะขามเทศ (22.00)
0.51
ลาดชิด (39.00)
1.18
บางแก้ว (48.00)
0.83
1 ซ้าย (2.78)
0.28
2 ซ้าย (0.94)
0.27
3 ซ้าย (2.54)
0
บางกุ้ง (20.00)
1.43
4.5
1 ขวา (2.728)
0
2 ซ้าย (3.31)
1.39
1 ซ้าย (0.68)
0.66
ระหาน (3.90)
0.96
 
 
 
 
 
 
3.01
1 ซ้าย (6.813)
4.83
1 ขวา (1.118)
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.33
1 ขวา (12.00)
6.37
2 ขวา (10.23)
6.81
1 ขวา - 1ซ้าย (1.55)
0.74
ปตร.1 ซ้าย (18.779)
4.76
สะพาน 1 ซ้าย (23.54)
3.28
 
 
 
 
21.96
1ซ้าย - 1ซ้าย (5.60)
*
2ซ้าย - 1ซ้าย (4.50)
*
1ซ้าย - 1ซ้าย (1.26)
*
1ซ้าย กม.8 (26.68)
*
1ซ้าย - 1ขวา (1.00)
*
ปตร.ปากคลอง 1ขวา (39.90)
*
 
0
คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง
พลเทพ ท่าโบสถ์ ดอนเจดีย์
ปากคลอง ม.-อ +13+400 +20+880 +33+500 +47+290 +57+200 +72+650 +84+250 +89+040 +104+552
ระดับน้ำเหนือ (ม.รทก.) 15.50 14.82 14.34 13.75 12.60 11.55 10.37 9.83 9.65 8.23
ระดับน้ำท้าย (ม.รทก.) 15.39 14.80 14.32 13.72 12.50 11.48 10.25 9.76 9.47 0.00
ระบาย (ม.3/วิ) 20.47 18.81 18.03 16.28 11.95 9.90 6.66 2.93 2.65 0.00
ฝน (มม.) SUP.2 SUP.5 SUP.27 SUP.29 SUP.33 SUP.18 SUP.21 - - SUP.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ: ค่าปริมาณน้ำเท่ากับ 0 ไม่สามารถวัดได้
 
 
รับน้ำเข้าคลอง
 
 
 
1 ซ้าย (9+772 (0.292)
0
2 ซ้าย (24+932 (0.239)
0
2 ซ้าย-1 29+100 (0.229)
0
3 ซ้าย 35+512 (4.225)
0
4 ซ้าย 37+312 (1.048)
0
5 ซ้าย 44+289 (0.677)
0
6 ซ้าย 46+789 (0.707)
0
7 ซ้าย 48+989 (1.319)
1.14
8 ซ้าย 53+189 (0.625)
0.35
9 ซ้าย 56+200
0.32
11 ซ้าย 62+844
0.14
10 ซ้าย 60+10 (0.342)
0
12 ซ้าย 65+104 (0.496)
0.06
13 ซ้าย 67+630 (0.434)
0.11
14 ซ้าย 68+528 (0.582)
0.25
15 ซ้าย 70+864 (0.467)
0.2
16 ซ้าย 72+454 (0.728)
0.14
17 ซ้าย 75+251 (0.651)
0.24
18 ซ้าย 79+535 (1.712)
0.68
19 ซ้าย 83+504 (1.256)
0.76
20 ซ้าย 85+672 (1.190)
0.06
21 ซ้าย 87+398 (0.484)
0.06
22 ซ้าย 91+753 (0.446)
0.05
23 ซ้าย 93+855 (2.718)
0.27
24 ซ้าย
98+395
(0.717)
0
-
-
รวมใช้น้ำ สชป.10 123.06
รวมใช้น้ำ สชป.12 173.82
สูบน้ำ ทุ่งวัดสิงห์ มโนรมย์
* 2.47
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล