สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 4,513.00 33.52 % 6,670.45 49.55 % 2,870.45 29.71% 0.0 3.04 16.65 34.95
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,823.00 50.72 % 5,946.32 62.53 % 3,096.32 46.49% 0.0 4.92 38.55 56.60
แควน้อย 939 896 370.68 39.48 % 752.00 80.09 % 702.00 78.35% 0.0 5.09 9.68 59.49
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 267.75 27.89 % 255.43 26.61 % 252.43 26.38% 17.0 15.28 17.87 180.79
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 9,974.43 40.10% 13,624.20 54.78% 6,921.20 38.08% 28.33 82.75 331.83
 
กระเสียว 240 200 42.10 17.54 % 146.00 60.83% 106.00 53.00 % 3.0 1.77 0.82 20.47
ทับเสลา 160 143 44.61 27.88 % 94.51 59.07% 77.51 54.20 % 2.0 0.56 0.83 6.52
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 4.96 11.43 % 24.30 55.98% 22.13 53.66 % 8.0 0.26 0.10 2.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น