สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 24 ตุลาคม 2560
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,664.00 49.50 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 7,601.00 79.93 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 917.38 97.70 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 933.75 97.27 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 16,116.13 64.80% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 170.80 71.17 % * 0.00% * 0.00 % * 2.03 * *
ทับเสลา 160 143 156.00 97.50 % 161.32 100.83% 144.32 100.92 % 0.0 2.55 1.95 21.40
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 42.26 97.35 % * 0.00% * 349.95 % * * * *
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น