สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 22 มกราคม 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,843.00 50.83 % 10,181.80 75.63 % 6,381.77 66.05% 0.0 25.35 1.78 291.09
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,899.00 72.54 % 7,501.75 78.88 % 4,651.76 69.85% 0.0 27.10 9.39 313.08
แควน้อย 939 896 759.80 80.92 % 743.80 79.21 % 700.80 78.21% 0.0 4.31 0.82 50.12
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 758.78 79.04 % 710.48 74.01 % 707.48 73.93% 0.0 2.45 28.11 70.13
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 15,260.58 61.36% 19,137.83 76.95% 12,441.81 68.46% 59.21 40.10 724.42
 
กระเสียว 240 200 204.70 85.29 % 285.70 119.04% 245.70 122.85 % 0.0 0.11 0.08 1.24
ทับเสลา 160 143 121.06 75.66 % 133.07 83.17% 116.07 81.17 % 0.0 0.88 0.00 10.21
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 12.75 29.37 % 31.52 72.61% 29.35 71.17 % 0.0 0.68 0.00 7.87
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น