สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 25 เมษายน 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 7,854.88 58.35 % 6,655.62 49.44 % 2,855.62 29.56% 0.0 17.98 0.00 208.56
สิริกิติ์ 9,510 6,660 5,564.25 58.51 % 4,973.46 52.30 % 2,123.46 31.88% 0.0 21.13 3.59 268.52
แควน้อย 939 896 353.40 37.64 % 272.34 29.00 % 214.07 23.89% 0.0 2.49 0.14 29.40
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 320.30 33.36 % 201.53 20.99 % 198.53 20.75% 0.0 2.16 0.00 25.13
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 14,092.83 56.66% 12,102.95 48.66% 5,391.68 29.67% 43.76 3.73 531.61
 
กระเสียว 240 200 171.90 71.63 % 60.00 25.00% 20.00 10.00 % 0.0 0.04 11.12 0.41
ทับเสลา 160 143 71.11 44.44 % * 0.00% * 13.99 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 16.54 38.10 % 7.31 16.84% 5.14 12.46 % 0.0 0.00 0.00 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น