สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 9,423.53 70.00 % 7,991.25 59.36 % 4,191.25 43.38% 0.0 21.05 0.56 244.21
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,819.15 71.71 % 6,226.53 65.47 % 3,376.53 50.70% 0.0 24.05 2.43 261.34
แควน้อย 939 896 633.20 67.43 % 491.20 52.31 % 448.20 50.02% 0.0 3.02 0.69 34.95
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 587.66 61.21 % 396.89 41.34 % 393.89 41.16% 0.0 2.17 0.00 25.11
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 17,463.54 70.22% 15,105.87 60.74% 8,409.87 46.27% 50.29 3.68 565.61
 
กระเสียว 240 200 241.10 100.46 % * 0.00% * 0.00 % * 0.04 * *
ทับเสลา 160 143 77.65 48.53 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 25.64 59.06 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น