สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 7,509.31 55.78 % 5,455.22 40.52 % 1,655.22 17.13% 0.0 19.93 1.09 232.75
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,913.67 51.67 % 3,871.48 40.71 % 1,021.48 15.34% 0.0 23.00 7.90 266.78
แควน้อย 939 896 216.20 23.02 % 176.04 18.75 % 134.00 14.96% 0.0 1.30 0.00 15.05
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 206.92 21.55 % 84.54 8.81 % 81.54 8.52% 0.0 1.04 0.00 12.04
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 12,846.10 51.65% 9,587.28 38.55% 2,892.24 15.91% 45.27 8.99 526.62
 
กระเสียว 240 200 210.80 87.83 % 69.20 28.83% 29.20 14.60 % 2.5 0.05 0.00 0.63
ทับเสลา 160 143 * 0.00 % * 0.00% * 20.42 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 28.25 65.08 % * 0.00% * 70.81 % * 0.00 * *
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น