สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 19 ธันวาคม 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 10,793.40 80.18 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 8,257.90 86.83 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 881.77 93.91 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 848.00 88.33 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 20,781.07 83.56% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 287.60 119.83 % 73.50 30.63% 33.50 16.75 % 0.0 0.18 0.00 2.10
ทับเสลา 160 143 137.75 86.09 % * 0.00% * 23.43 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 40.82 94.03 % 14.60 33.63% 12.43 30.14 % 0.0 0.35 0.00 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น