สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 9,690.66 71.99 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 8,139.94 85.59 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 946.14 100.76 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 942.50 98.18 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 19,719.24 79.29% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 275.70 114.88 % 100.60 41.92% 60.60 30.30 % 17.0 1.51 4.75 17.41
ทับเสลา 160 143 165.77 103.61 % * 0.00% * 42.38 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 45.33 104.42 % 19.85 45.73% 17.68 42.87 % 0.0 0.00 0.13 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น