สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 27 เมษายน 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 5,730.56 42.57 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,943.51 51.98 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
แควน้อย 939 896 319.64 34.04 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 260.82 27.17 % * 0.00 % * 0.00% * * * *
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 11,254.53 45.25% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
 
กระเสียว 240 200 87.60 36.50 % * 0.00% * 0.00 % * 1.85 * *
ทับเสลา 160 143 78.83 49.27 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 4.82 11.10 % 16.54 38.10% 14.37 34.84 % 0.0 0.00 0.00 0.00
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น