สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 * 0.00 % 5,883.74 43.71 % 2,083.74 21.57% 0.0 10.37 18.87 159.26
สิริกิติ์ 9,510 6,660 * 0.00 % 5,364.53 56.41 % 2,514.53 37.76% 0.0 15.50 10.85 322.45
แควน้อย 939 896 * 0.00 % 118.40 12.61 % 75.40 8.42% 0.0 0.66 2.36 6.37
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 * 0.00 % 378.02 39.38 % 375.02 39.19% 0.0 0.13 1.56 1.46
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 0.00 0.00% 11,744.69 47.22% 5,048.69 27.78% 26.66 33.64 489.54
 
กระเสียว 240 200 108.00 45.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ทับเสลา 160 143 * 0.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 * 0.00 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น