สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำ

<< วันก่อน วันถัดไป >>
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 6,038.00 44.85 % 7,509.31 55.78 % 3,709.31 38.39% 0.0 23.58 16.90 232.64
สิริกิติ์ 9,510 6,660 4,661.00 49.01 % 4,913.67 51.67 % 2,063.67 30.99% 0.0 20.02 15.34 233.22
แควน้อย 939 896 387.96 41.32 % 216.20 23.02 % 173.20 19.33% 0.0 1.86 1.88 21.18
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 298.10 31.05 % 206.92 21.55 % 203.92 21.31% 12.0 2.64 1.86 30.50
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 11,385.06 45.78% 12,846.10 51.65% 6,150.10 33.84% 48.10 35.98 517.54
 
กระเสียว 240 200 124.90 52.04 % * 0.00% * 0.00 % * 2.17 * *
ทับเสลา 160 143 108.20 67.63 % * 0.00% * 0.00 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 3.22 7.42 % 28.25 65.08% 26.08 63.24 % 0.0 0.45 0.00 5.21
พิมพ์ตาราง
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสภาพน้ำในอ่าง

  
เทียบกับ
ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น